Linijski saobracaj

Putni?ki saobra?aj obavlja se autobusima sa 51sedištem i minibusevima sa 16 i 19 sedišta.

“Rembas trans” vrši linijski i vanlinijski prevoz putnika.

Linijski saobra?aj se obavlja na šest registrovanih linija, pet lokalnih i jednom me?umesnom. Opština Despotovac overava lokalne redove vožnje na slede?im linijama: Resavica – Despotovac, Resavica – Plažane, Resavica –Lomnica, Jezero – Senjski Rudnik i Resavica – Panjevac. Na ovim linijama prevozi se gra?anstvo i radnici preduze?a “Rembas”, JP PEU, ?ula i Metal zastava. Prevozna isprava -karta može da se kupi u vozilu ili se kupuje mese?na karta u kancelariji “Rembas trans”-a. Me?umesna linija je Resavica – Jezero – ?uprija. Red vožnje u me?umesnom prevozu overava Ministarstvo. Overa reda vožnje vrši se sa rokom važenja od godinu dana i po?etkom važenja od 1. juna.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/