Linijski saobracaj

Putnički saobraćaj obavlja se autobusima sa 51sedištem i minibusevima sa 16 i 19 sedišta.

“Rembas trans” vrši linijski i vanlinijski prevoz putnika.

Linijski saobraćaj se obavlja na šest registrovanih linija, pet lokalnih i jednom međumesnom. Opština Despotovac overava lokalne redove vožnje na sledećim linijama: Resavica – Despotovac, Resavica – Plažane, Resavica –Lomnica, Jezero – Senjski Rudnik i Resavica – Panjevac. Na ovim linijama prevozi se građanstvo i radnici preduzeća “Rembas”, JP PEU, Đula i Metal zastava. Prevozna isprava -karta može da se kupi u vozilu ili se kupuje mesečna karta u kancelariji “Rembas trans”-a. Međumesna linija je Resavica – Jezero – Ćuprija. Red vožnje u međumesnom prevozu overava Ministarstvo. Overa reda vožnje vrši se sa rokom važenja od godinu dana i početkom važenja od 1. juna.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/