Vanlinijski saobracaj

Vanlinijski saobraćaj se ugovara sa zainteresovanim preduzećima, udruženjima, građanima i sportskim društvima, koji se prevoze na željene destinacije.

Za RMU “Rembas” obavlja se vanlinijski prevoz radnika na relacijama Resavica – Vodna i Resavica – Senjski Rudnik –Ćuprija.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/