Jezero - Senjski rudnik

LOKALNI SAOBRA?AJ

RED VOŽNJE NA RELACIJI

JEZERO - RESAVICA - SENJSKI RUDNIK

 

Polazak S t a j a l i š t e Dolazak
540 1335  2140 Jezero 800 1545 2345
 545  1340 2145 Popovnjak  755  1540  2340
 600  1400 2200 Resavica  745  1530 2330
 610  1410 2210 Ravna Reka
 720  1520 2320
620  1420 2220 Senjski Rudnik
 710  1510 2310
Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/