Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine

Politika zaštite životne sredine REMBAS TRANS-A bazira se na opštim principima sistema sistema menadžmenta zaštitom životne sredine EMS-a 14001-2004

1.Uticaj na životnu sredinu

2.Stalno preispitivanje od strane rukovodstva

3.Postavljanje opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine

4.Odgovornost i ovlaš?enja

5.Uticati na svest radnika I davanje odgovarajucih uputstava

6.Procena opasnosti i identifikacija potecijalnih akcidentnih situacija

7.Mere za prevenciju i reagovanje u akcidentnim situacijama

8,Mogu?i uticaj RTR na životnu sredinu

9.REMBAS TRANS d.o.o je opredeljen da dosledno poštuje I stalno unapredjuje sistem zaštite životne sredine sa zahtevima standarda, uz u?eš?e svih zaposlenih

10.U svom radu, REMBAS TRANS prati I poštuje sve relavatne zakonske propise koje se odnose na delatnosti Preduzeca u sistemu zaštite životne sredine.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/