Delatnost

DELATNOSTI „REMBAS TRANS“-a D.O.O. RESAVICA:

  • Pretežna delatnost društva:                                                                              

4931– gradski i prigradski kopneni prevoz putnika                                                     

 autobus---bocna-strana-1

  • Ostale delatnosti koje može društvo obavljati su sledeće:                                          

60212 – prevoz putnika u gradskom saobraćaju 60220 – taksi prevoz 60230 – ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju 60240 – ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 60250 – prevoz robe u drumskom saobraćaju 63110 – pretovarkombi-teretni tereta 63120 – skladišta i stovarišta 63211 – održavanje i nega kola 63214 – usluge u drumskom saobraćaju 63400 – aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju 66010 – osiguranje života 66030 – ostalo osiguranje 45110 – rušenje i razbijanje objekata – zemljani radovi 45120 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 45210 – grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje 45230 – izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena 45240 – izgradnja hidrograđevinskih objekata 45250 – ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove (fundiranje) 45200 – održavanje i opravka motornih vozila 50300 – prodaja delova i pribora za motorna vozila 51130 – posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 51510 – trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima (mastima,mazivima, uljima i sl. proizvodima) 51530 – trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom 51570 – trgovina na veliko otpacima i ostacima 52480 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, ulje za loženje u domaćinstvu, plin za domaćinstvo, ugalj i drvo za domaćinstvo 14110 – vađenje kamena za građevinarstvo 14210 – vađenje šljunka i peska 26630 – proizvodnja gotove betonske smeše.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/