Organi upravljanja

ORGANI UPRAVLjANjA „REMBAS TRANS“-a (DRUŠTVA)

             sema poslovanja

Skupština ?lanova Društva i Direktor. Skupština ?lanova Društva: Dok Društvo posluje kao jedno?lano, ovlaš?enja Skupštine ?lanova Društva obavlja ?lan Društva ili lice koje ima ovlaš?enja ?lana Društva. ?lan Skupštine Društva odre?en je ODLUKOM Upravnog odbora JP PEU Resavica (broj: 01-3526 od 28.01.2005.godine). Direktor Društva: Skupština ?lanova Društva bira direktora Društva, odnosno u ovom po?etnom obliku stvaranja Društva, Direktora bira Upravni odbor JP PEU. I Skupština Društva i Direktor imaju svoje obaveze i dužnosti koje proisti?u iz Odluke o osnivanju Društva.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/